*modeli Fluke TiX580/Fluke TiX560/Fluke TiX520/Fluke TiX500/Fluke Ti480/Fluke Ti450/Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200
Zatraži prezentaciju
Mogućnost povezivanja sa Fluke Connect™

8 razloga zbog čega odabrati termografsku kameru Fluke

  • Najbolji sistem izoštravanja slike u klasi. Svaki korisnik infracrvene kamere zna, da je izoštravanje slike najvažniji korak pri obavljanju termovizijskih pregleda. Kod slabo izoštrene slike greška pri izmerenoj temperaturi može biti 20°C i više, zbog čega nije moguće videti problem i tako nismo u mogućnosti otkloniti potencijalne greške.
  • Vrhunski kvalitet slike. Patentirana IR-Fusion® tehnologija s automatskim poravnanjem IC i klasičnog vizuelnog snimka omogućava prikaz najmanjih detalja i pojednostavljuje određivanje mesta greške ili problema, kojeg je potrebno dodatno analizirati. Optimizovana prostorna rezolucija (IFOV) osigurava kvalitetne snimke čak i na većim udaljenostima od objekta, jer osigurava fleksibilnost pri izboru veličine snimanog objekta
  • Oblikovanje, koje prati potrebe i zahteve korisnika. Projektanti termografskih kamera Fluke su svesni, koliko važnu ulogu pri izradi svake termografske kamere imaju dizjan i raspored tastera, koje korisnici najviše upotrebljavaju pri radu u najtežim uslovima. Jednostavnost upotrebe, kako s rukavicama, tako i bez njih, je osigurana kod svih modela samo sa tri tastera i korisničkim interfejsom na ekranu osetljivim na dodir (modeli Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200). Dodamo li tome i jednostavnu zamenu baterije na terenu i proveru ispražnjenosti baterije na LED prikazivaču, odmah je jasno, zašto većina korisnika termografske kamere Fluke iste koriste bez čitanja uputstva za upotrebu.
  • Povezivanje. Povezivanje sa smartphone-ima, tabletima i međusobno povezivim drugim Fluke instrumentima korišćenjem besplatne aplikacije Fluke Connect™ je već relanost i polako potiskuje i zamenjuje klasičnu metodu memorisanja mernih rezultata u memoriji instrumenta i prenos podataka na računar preko RS-232 ili USB interfejsa.
  • Inovativna programska oprema. SmartView® programska oprema omogućava detaljniju analizu snimaka i izradu kvalitetnih mernih izveštaja, sada i na terenu s mobilnom aplikacijom SmartView® Mobile App za smartphone ili tablete.
  • Robustnost. Legendarna i korisnicima ostalih mernih instrumenata Fluke dobro znana robustnost, koju kod termografskih kamera osigurava IP54 standard (zaštita od vlage i prašine), kao i zaštita od oštećenja nastalih usled pada s visine do 2m, je garancija za dugotrajno bezbrižno korišćenje u najtežim uslovima rada, jer padovi, udarci, vibracije, kao i vlaga, voda i ekstremne temperature neće uticati na kvalitet infracrvenih snimaka.
  • Sinonim za kvalitet. Proizvodi Fluke su poznati kao izuzetno kvalitetni i pouzdani i mogu se pohvaliti brojnim međunarodnim sertifikatima i priznanjima kao najbolji u klasi (Best in Class), ili proizvodi najvišeg kvaliteta (Top Quality Products). Tradicija izrade kvalitetne merne opreme duža od 65 godina je obaveza i garancija, tako da te termografske kamere postižu iste standarde kvaliteta.
  • Obrazovanje. Saznajte više o tome kako koristiti termografske kamere Fluke u praksi preko interneta (webinari), kao i na seminarima i stručnim radionicama, koje organizujemo u saradnji sa proizvođačem.